About

Nazywam się Łukasz Dembiński, jestem absolwentem wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Ukończyłem kierunki - Systemy Rozproszone i Aplikacje Internetowe oraz Modelowanie Systemów Informatycznych. W chwili prowadzę własną firmę - Devesion zajmującą się wytwarzaniem wysokowydajnych i skalowalnych systemów. Wcześniej pracowałem w firmie Wirtualnej Polsce na stanowisku kierownika zespołu architektów oprogramowania. Mój pełny profil zawodowy można znaleźć na goldenline.pl oraz na linkedin

View Lukas Dembinski's profile on LinkedIn

Projekty i linki

Profil i cel zawodowy

 • 9 letnie doświadczenie w pracy przy projektach w roli programisty, architekta oprogramowania i team leader’a

 • Duże doświadczenie w projektowaniu i implementacji wielowarstwowych systemów rozproszonych oraz usług w modelu SOA

 • Entuzjasta podejść Software Craftsmanship oraz Agile w procesie wytwarzania oprogramowania

 • Entuzjasta przemyślanej architektury oprogramowania zapewniającej pożądane atrybuty jakościowe systemu. Do projektowania architektury używam metody Attribute-Driven Design zaproponowanej przez instytut SEI

 • Bardzo dobra znajomość wzorców projektowych oraz architektonicznych wraz z ich praktycznym wykorzystywaniem

 • Bardzo dobra znajomość Core Java, Scala, Spring 3, Spring-dm, Play Framework, Apache Karaf, Apache CXF, Apache Camel, ActiveMQ, Apache Kafka, Apache Spark, Apache Commons, Guava, JClouds, NoSQL (Cassandra, MongoDB, Hazelcast), Lucene, Elasticsearch, Logstash, Kibana, OpenStack Swift, Ceph, Docker, Git, Maven, Gradle, Sbt, SQL (PostgreSQL, MySQL, Oracle 10g), QueryDSL, Junit, TestNG, Pax Exam etc.

 • Duże doświadczenie w R&D nowych technologii łącznie z ich produkcyjnym wdrażaniem na dużą skalę (m.in. Cassandra, Apache Lucene, Apache Camel, Apache CXF, Logstash, Openstack, Hazelcast)

 • Doświadczenie w konsultacji rozwiązań architektonicznych i technologicznych oraz w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu programowania w Java SE/EE

 • Dobra znajomość środowisk Linux/Unix (Solaris) na poziomie użytkownika i administratora

Czym się zajmuję?

Zajmuję się przede wszystkim projektowaniem i implementacją systemów rozproszonych dużej skali z naciskiem na dostępność, wydajność i modyfikowalność. W chwili obecnej kieruję kilkuosobowym zespołem architektów oprogramowania, który wyznacza standardy jakościowe i konsultuje rozwiązania architektoniczne dla większości powstających serwisów i usług. W swojej pracy w portalu zaprojektowałem i zaimplementowałem wiele systemów, usług i reużywalnych komponentów z powodzeniem działających w środowisku produkcyjnym, m.in:

 • usługę przechowywania plików i katalogów w chmurze (projekt + implementacja głównych modułów systemu)

 • usługę przetwarzania plików multimedialnych

 • usługę dostępu do storage dla serwisów portalowych

 • usługę reskalowania obrazków w locie (projekt + część implementacji w Java)

 • API udostępniające funkcjonalności usług wewnętrznych dla partnerów firmy (Java EE, REST)

Brałem także udział w refaktoringu jednego z największych serwisów portalu - stworzyłem projekt architektury oraz dedykowany framework w PHP (udostępniający m.in. mechanizmy dependency injection). Prowadziłem także R&D nowych mechanizmów portalowych (m.in. wyszukiwanie oparte na Apache Lucene, strumieniowe przetwarzanie formatów multimedialnych, streaming RTSP). W wolnej chwili prowadzę szkolenia dla mniej doświadczonych programistów z programowania w Java SE / EE oraz projektowania systemów.

Udzielam się także w społeczności OpenSource w roli dewelopera. Napisałem m.in. moduł mod_cband do Apache 2 umożliwiający limitowanie pasma wychodzącego dla użytkowników i serwisów. Moduł okazał się sukcesem i został włączony do większości dystrybucji Linuxa m.in. do Debiana, RedHata i CentOSa :)

CV i kontakt

 • my resume: resume
 • email: dembinski.lukasz |at| gmail.com
 • jabber: dembinski.lukasz |at| gmail.com

A kim się inspiruję? Oto lista geniuszy świata IT

 • Martin Fowler - jeden z najlepszych specjalistów od projektowania systemów, odkrywca wielu wzorców architektonicznych i projektowych, twórca katalogu wzorców

 • Ian Foster - autor teorii, narzędzi i algorytmów przetwarzania równoległego, twórca teorii gridów, AKA “the father of the Grid”

 • Eric Evans - autor podejścia Domain-Driven Development

 • Robert C. Martin - znany jako Uncle Bob, specjalista od obiektowości i refaktoringu kodu

 • Linus Torvalds - autor jądra Linuxa

Comments