Dostępność - Atrybut Jakościowy

Dzisiaj dodałem opis dostępności - jednego z kluczowych atrybutów jakościowych dzisiejszych systemów. Definicję sporządziłem na podstawie własnego doświadczenia oraz książki Software Architecture in Practice. Wkrótce opiszę także taktyki zwiększania dostępności systemów - taktyki wykrywania uszkodzeń, zapobiegania uszkodzeniom oraz przywracania systemu do poprawnego działania. Zapraszam już wkrótce :)

Comments