OpenVZ, JDK 7 I Problem Z Pamięcią

Podczas uruchamiania środowiska deweloperskiego w kontenerze OpenVZ natknąłem się na całkiem nietrywialny problem związany z alokacją pamięci dla JVM.

Specyfikacja kontenera jest następująca:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
root@z130:/opt# cat /proc/user_beancounters 
Version: 2.5
    uid resource           held       maxheld       barrier        limit       failcnt
   130: kmemsize         14478964       20152320      536870912      536870912          0
      lockedpages           0          0         2048         2048          0
      privvmpages        848352       2023920       1310720       1310720         230
      shmpages           1298         3250        262144        262144          0
      dummy              0          0 9223372036854775807 9223372036854775807          0
      numproc            191         288         2000         2000          0
      physpages         563315        846889          0 9223372036854775807          0
      vmguarpages           0          0       1310720       1310720          0
      oomguarpages        374320        405201        26112 9223372036854775807          0
      numtcpsock           26          45         360         360          0
      numflock            27          30         188         206          0
      numpty             5          9         100         100          0
      numsiginfo           0          12         256         256          0
      tcpsndbuf         213344        395208       1720320       2703360          0
      tcprcvbuf         214776       1119568       1720320       2703360          0
      othersockbuf         2312        54072       1126080       2097152          0
      dgramrcvbuf           0         9248        262144        262144          0
      numothersock          40          52         360         360          0
      dcachesize        3498040       3624960       3409920       3624960          0
      numfile           1320         1805         9312         9312          0
      dummy              0          0 9223372036854775807 9223372036854775807          0
      dummy              0          0 9223372036854775807 9223372036854775807          0
      dummy              0          0 9223372036854775807 9223372036854775807          0
      numiptent           24          24         1000         1000          0

Co daje około 5GB wirtualnego RAMu

1
2
3
4
5
root@z130:/opt# free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    5242880  3393488  1849392     0     0   741796
-/+ buffers/cache:  2651692  2591188
Swap:   1048576     0  1048576

Na maszynie uruchomione są 3 x JVM 7 64-bit (jdk-7u25-linux-x64), które sumarycznie zużywają około 3GB. Podczas uruchamiania kolejnej JVM (-Xmx512MB) pojawił się następujący problem

1
2
3
4
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for object heap
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.

Mimo, że pamięci na heap nie brakuje, JVM zgłasza błąd. W czym zatem leży problem? Po dłuższej analizie i wskazówkach otrzymanych po przeczytaniu blogu Mathieu Hicaubera okazało się, że problem leży w ciągłych blokach pamięci, które potrzebuje JVM w trybie server a których OpenVZ (lub system, fix me) nie jest w stanie dostarczyć. Krótko mówiąc JVM w trybie server próbuje zaalokować całą potrzebną pamięć, co niestety się jej nie udaje.

Rozwiązanie

Znalazłem dwa rozwiązania, które pomogą w takich przypadkach:

Przełączenie JVM w tryb client

Na pierwszy rzut oka idealnym rozwiązaniem jest w takim przypadku przełączenie JVM w tryb client, który alokuje pamięć on the fly a nie podczas startu. Tutaj pojawia się jednak niespodzianka - z JRE 7 64-bit ten tryb został usunięty ;) Co zatem można zrobić w takiej sytuacji? Gdy napotkasz powyższy problem, a nie potrzebujesz więcej pamięci na stertę niż 2GB, możesz przełączyć się na JVM 32-bit i skorzystać z trybu client … Nie jest to jednak takie trywialne zadanie jak mogłoby się wydawać ;) Gdy posiadasz maszynę, która mają więcej niż 2GB pamięci przełącznik “-client” po prostu nie zadziała. Dzieje się tak z powodu konfiguracji JVM zapisanej w pliku jvm.cfg

1
2
3
4
5
6
7
root@z130:/opt/jdk-7u25-linux-i586/jre/lib/i386# cat jvm.cfg 
-client IF_SERVER_CLASS -server
-server KNOWN
-hotspot ALIASED_TO -client
-classic WARN
-native ERROR
-green ERROR

Dokładnie chodzi o linijkę “-client IF_SERVER_CLASS -server”

1
Note: For Java SE 6, the definition of a server-class machine is one with at least 2 CPUs and at least 2GB of physical memory.

W takim przypadku wystarczy mały hack w postaci dostosowania konfiguracji do naszych potrzeb. Należy zmienić zawartość pliku jvm.cfg na

1
2
3
4
5
6
7
#-client IF_SERVER_CLASS -server
-client KNOWN
-server KNOWN
-hotspot ALIASED_TO -client
-classic WARN
-native ERROR
-green ERROR

A co w przypadkach, gdy potrzebujemy więcej niż 2GB sterty? Jeżeli masz taką możliwość, możesz skorzystać z poniższego rozwiązania.

Zwiększenie PRIVVMPAGES w konfiguracji kontenera OpenVZ

Jest to opcja, z której skorzystałem i polega na lekkim zwiększeniu wartości parametru PRIVVMPAGES kontenera. Parametr ten oznacza maksymalny rozmiar pamięci, który może zostać przydzielony procesom. Maksymalny rozmiar pamięci, który może wykorzystać kontener jest z kolei określany przez parametr VMGUARPAGES. Otrzymamy zatem efekt zwiększenia “zakresu poszukiwań” ciągłych bloków posiadając wciąż ograniczenie na maksymalne zużycie fizycznej pamięci przez kontener. Aby zwiększyć ten parametr wykonujemy polecenie

1
2
3
4
5
6
[root@n7.dc1 ~]# vzctl set 130 --privvmpages $((256 * 8 * 1024)) --save
[root@z130]:/opt# free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    7340032  3286472  4053560     0     0   745464
-/+ buffers/cache:  2541008  4799024
Swap:   1048576     0  1048576

Należy być jednak ostrożnym podczas pracy z takim kontenerem ponieważ logicznie dostępnych będzie 8GB pamięci a fizycznie gwarantujemy tylko 5GB. Gdy któryś z procesów będzie próbował zaalokować pamięć i przekroczy przy tym limit dla VMGUARPAGES zostanie po prostu skillowany …

Comments