Projektowanie Systemów

Co to jest projektowanie systemów?

Projektowanie systemów jest to dyscyplina występująca w większości metodyk wytwarzania oprogramowania. Jest to faza bardzo często zaniedbywana co prowadzi w następstwie do wielu problemów związanych z utrzymywaniem oprogramowania, jego wdrożeniem czy dalszym rozwojem.

Projektowanie systemów swoim zakresem obejmuje:

 • projektowanie architektury oprogramowania (np. zgodnie z metodologią Attribute-Driven Design)

 • projektowanie algorytmów

 • projektowanie struktur danych

 • projektowanie interfejsu użytkownika, ekranów i przejść pomiędzy nimi (oczywiście tylko w przypadku oprogramowania posiadającego taki interfejs)

 • projektowanie schematu baz danych

W przypadku projektowania systemu równoległego projekt jest zazwyczaj rozszerzany o dodatkowe etapy:

 • [P] projekt podziału problemu na zadania

 • [C] projekt komunikacji między zadaniami

 • [A] projekt aglomeracji zadań

 • [M] projekt mapowania zadań na fizyczne zasoby przetwarzające

 • wybór lub projekt algorytmów load-balancingu

Najwygodniejszą formą projektowania jest przedstawianie projektu systemu za pomocą modeli graficznych. Najpopularniejsze z nich to:

 • Diagramy UML, AADL - modele architektury, interfejsów, algorytmów

 • Diagramy ERD - modele schematów baz danych

 • modele interfejsów graficznych (moi znajomi używają do tego programu Axure)

Zobacz więcej

Comments