Atrybuty Jakościowe Systemu

Atrybut jakościowy jest to pewna cecha opisująca pożądane zachowanie systemu.

  • wydajność

  • skalowalność

  • elastyczność

  • reużywalność

  • dostępność

  • modyfikowalność

  • bezpieczeństwo

  • funkcjonalność

  • spójność

  • partition tolerance

Comments