Katalog Wzorców Architektonicznych

Wzorce architektoniczne są to wzorcowe (kanoniczne) rozwiązania konkretnych problemów architektonicznych. Wzorce nie specyfikują architektury, one tylko sugerują architekturę a wraz z nią topologię komponentów oraz interakcję pomiędzy nimi. Jednym z najbardziej wartościowych aspektów wzorców architektonicznych jest fakt, iż definiują ściśle określone atrybuty jakościowe mogące być spełnione po zastosowaniu danego wzorca.

Poniżej zamieściłem katalog wzorców architektonicznych (opracowanie własne). Wzorce podzieliłem wg perspektyw opisu architektury.

Wzorce perspektywy modułów

 • Layers

 • Microkernel

 • Blackboard

 • Broker

 • Forms and controls

 • Model View Controller (MVC)

 • Model View Presenter (MVP)

 • Arch/Slinky

 • Seeheim

 • Command-query responsibility segregation (CQRS)

Wzorce komponentów i złącz

 • Modele komunikacji

  • wymiana komunikatów

  • komunikacja synchroniczna

  • komunikacja asynchroniczna

  • request-response

  • one-way

  • solicit-response

  • notification

 • Modele współbieżności

  • Thread-based concurrency

  • Bounded thread pools

  • Event-driven architecture

  • Staged event-driven architecture

 • Modele przetwarzania

  • component-based architecture

  • master-slave

  • single-program multiple-data

  • pipeline

  • divide and conquer

  • file-sharing

  • client-server

  • przetwarzanie agentowe

  • cloud computing

  • keszowanie danych

  • service oriented architecture

  • resource oriented architecture

Wzorce perspektywy alokacji

* [Architektury scentralizowane](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/architektury-scentralizowane/)


 * [Systemy desktopowe](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/architektury-scentralizowane/systemy-desktopowe/)


 * [Systemy oparte na hoście (mainframe)](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/architektury-scentralizowane/systemy-oparte-na-hoscie-mainframe/)


* [Architektury równoległe](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/architektury-rownolegle/) * [systemy wieloprocesorowe](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/architektury-rownolegle/systemy-wieloprocesorowe/)


 * [klastry i systemy masowo-równoległe](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/architektury-rownolegle/klastry/)

* [Architektury rozproszone](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/architektury-rozproszone/)

 * [File sharing](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/architektury-rozproszone/file-sharing/)


 * [Architektury klient-serwer](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/architektury-rozproszone/architektury-klient-serwer/)


 * [Systemy agentowe](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/architektury-rozproszone/systemy-agentowe/)

* [Architektury hybrydowe](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/architektury-hybrydowe/)


* [Skalowanie](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/skalowanie/)


* [Partycjonowanie usług](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/partycjonowanie-uslug/)


* [Partycjonowanie danych](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/partycjonowanie-danych/)


* [Replikacja komponentów](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/replikacja-komponentow/)


* [Replikacja danych](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/wzorce-perspektywy-alokacji/replikacja-danych/)


* Load balancing

Unclassified

Wzorce niesklasyfikowane

 * inversion of control / dependency injection


 * convention over configuration


 * deferred writes

Comments