Architektury Równoległe

Architektura równoległa - definicja

Architektura równoległa – architektura składająca się z kilku, kilkunastu a nawet kilkutysięcy procesorów wykonywujących jednocześnie (równolegle) obliczenia. Przykładami architektur równoległych są systemy wielordzeniowe, wieloprocesorowe, klastry oraz systemy masowo równoległe.

Cechy architektur równoległych

Poniżej lista cech architektur równoległych:

  • duża wydajność – wzrost wydajności obliczeniowej dzięki wykonywaniu wielu zadań równolegle,

  • wysoka dostępność – awaria jednego węzła najczęściej nie ma wpływu na pozostałe,

  • większa funkcjonalność – możliwość implementacji nowych funkcjonalności dzięki dużej wydajności obliczeniowej co daje nowe możliwości.

Inne zagadnienia

Poniżej pozostałe zagadnienia związane z architekturą równoległą:

  • Wydajność obliczeń

  • Paradygmaty przetwarzania równoległego

  • Metodologia projektowania aplikacji równoległych PCAM

  • Load Balancing

Wzorce

Poniżej lista wzorców architektury równoległej:

Comments