Architektury Rozproszone

Architektura rozproszona - definicja

Architektura rozproszona – zbiór niezależnych urządzeń, z których przynajmniej jedno jest komputerem, współpracujących ze sobą i funkcjonujących jako jedna całość.

Przykłady systemów rozproszonych:

 • System GPS

 • Rozproszone bazy danych

 • System transakcji międzybankowych

 • Rozproszone systemy plików

 • Gridy obliczeniowe

Różnica pomiędzy architekturą równoległą i rozproszoną

Architektury równoległe i rozproszone są często traktowane jako architektury tożsame. Osobiście się z tym nie zgadzam - jest sporo cech różniących obie architektury, oto one:

 • gorsze parametry sieci - większymi opóźnieniami w komunikacji (latency) oraz mniejszą szybkością łącz – systemy równoległe zazwyczaj połączone są szybkimi sieciami (InfiniBand, Gigabit Ethernet), systemy rozproszone są połączone łączami o gorszych parametrach

 • model komunikacji - komunikacja w systemach rozproszonych oparta jest zazwyczaj o protokoły typu żądanie-odpowiedź - RMI, CORBA, RPC, SOAP, REST itp. Komunikacja w systemach równoległych oparta jest na komunikacji międzyprocesowej (IPC) oraz przekazywaniu komunikatów - biblioteki PVM, MPI

 • systemy równoległe charakteryzują się lepszą wydajnością ale gorszą elastycznością - dostosowanie systemu równoległego do nowych warunków czy założeń może w praktyce oznaczać konieczność zaprojektowania systemu od nowa

 • sposób projektowania - projektując system równoległy zazwyczaj mamy już zbudowaną infrastrukturę (której koszty budowy są zazwyczaj ogromne) i projektujemy system tak, aby na niej działał

Problemy projektowe

Poniżej lista najczęściej pojawiających się i najbardziej uciążliwych problemów projektowych związanych z projektowaniem systemów rozproszonych:

 • Współdzielenie zasobów

 • Rozproszenie zasobów - konieczność niezawodnej, efektywnej komunikacji pomiędzy rozproszonymi zasobami

 • Heterogeniczność (niejednorodność) zasobów - konieczność integracji heterogenicznych systemów i zasobów

 • Zapewnianie określonych atrybutów jakościowych - skalowalność, wydajność, reużywalność, elastyczność, niezawodność działania etc

 • Modyfikowalność - konieczność łatwego wprowadzania zmian, zdolność do poszerzania o nowe usługi i zasoby

 • Bezpieczeństwo - konieczność zapewniania bezpieczeństwa komunikacji jak i konkretnych komunikujących się podsystemów

 • Przeźroczystość - konieczność zapewniania przeźroczystości systemu dla użytkownika, mówimy tu o przeźroczystości na kilku poziomach:

  • dostępu

  • położenia zasobów

  • migracji zasobów

  • replikacji zasobów i danych

  • współbieżności

  • awarii

  • wydajności

Wzorce architektoniczne

Poniżej lista wzorców architektury rozproszonej.

* [file sharing](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/architektury-rozproszone/file-sharing/)


* [architektury klient-serwer](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/architektury-rozproszone/architektury-klient-serwer/)


* [systemy agentowe](/blog/projektowanie/katalog-wzorcow-architektonicznych/architektury-rozproszone/systemy-agentowe/)

Comments