Architektury Scentralizowane

Architektura scentralizowana jest to architektura, w której wszystkie komponenty systemu zainstalowane są na pojedynczej maszynie fizycznej wykonującej całość operacji związnych z przetwarzaniem danych. Przykładem architektury scentralizowanej są systemy desktopowe oraz architektury oparte na hoście (mainframe).

wzorce

Poniżej lista wzorców związanych z architekturą scentralizowaną

Comments