Systemy Desktopowe

Systemy desktopowe są to systemy (zazwyczaj pojedyncze programy) uruchamiane na jednym komputerze, najczęściej wyposażone w graficzny interfejs użytkownika (GUI) wykonujące wszystkie operacje lokalnie.

Comments