Replikacja Danych

Replikacja - proces powielania danych pomiędzy węzłami systemu zwiększający dostępność warstwy danych. Mechanizmy replikacji oprócz zwiększania dostępności warstwy danych wpływają także na inne atrybuty jakościowe takie jak:

  • wydajność - wydajność operacji odczytów/zapisów może się zwiększyć lub zmniejszyć

  • spójność - mechanizmy mogą zachowywać silną spójność danych, słabą, bądź nie zachowywać jej w ogóle

Comments