Wzorce Perspektywy Komponentów I Złącz

 • Modele komunikacji

  • wymiana komunikatów

  • komunikacja synchroniczna

  • komunikacja asynchroniczna

  • request-response

  • one-way

  • solicit-response

  • notification

 • Modele współbieżności

  • Thread-based concurrency

  • Bounded thread pools

  • Event-driven architecture

  • Staged event-driven architecture

 • Modele przetwarzania

  • component-based architecture

  • master-slave

  • single-program multiple-data

  • pipeline

  • divide and conquer

  • file-sharing

  • klient-serwer

  • przetwarzanie agentowe

  • cloud computing

  • keszowanie danych

  • service oriented architecture

  • resource oriented architecture

Comments