Keszowanie Danych

Problem

Chcemy zwiększyć wydajność aplikacji poprzez unikanie wykonywania kosztownych, wielokrotnych operacji przetwarzania tych samych danych lub pobierania ich ze zdalnych zasobów.

Wymagania

Rozwiązanie powinno zapewniać następujące aspekty:

  • wydajność - zwiększenie wydajności przetwarzania

  • niska złożoność - architektura nie powinna zostać zbytnio skomplikowana

  • użycie pamięci - rozwiązanie nie powinno zutylizować całkowicie dostępnej pamięci na system

Rozwiązanie

Należy użyć mechanizmu keszowania danych.

Keszowanie - mechanizm zwiększający wydajność przetwarzania poprzez zapamiętywanie w pamięci rezultatów przetwarzania lub pobierania danych.

link 1

Comments