Perspektywy Opisu Architektury

Podstawowym sposobem opisu architektury systemu jest przedstawianie jej za pomocą modeli z poziomu różnych perspektyw. W książce Software Architecture in Practice została przytoczona następująca analogia struktury architektonicznej oprogramowania do ludzkiego ciała

The neurologist, the orthopedist, the hematologist, and the dermatologist all have a different view of the structure of a human body. Ophthalmologists, cardiologists, and podiatrists concentrate on subsystems. The kinesiologist and psychiatrist are concerned with different aspects of the entire arrangement’s behavior. Although these views are pictured differently and have very different properties, all are inherently related: Together they describe the architecture of the human body.

Najczęściej struktury architektoniczne dzieli się na trzy grupy - konceptualną, logiczną i fizyczną. Jest to forma uproszczona jednak całkowicie wystarczająca dla wielu projektów. Bardziej rozbudowanym podejściem jest model perspektyw 4+1 Kruchtena używany m.in. w metodologii Attribute-Driven Design. W książce Software Architecture in Practice opisana została jeszcze inna taksonomia struktur architektonicznych bazująca na takich elementach jak struktury modułów, struktury komponentów i konektorów oraz struktury alokacji (rozmieszczenia).

Comments