Perspektywa Konceptualna, Logiczna I Fizyczna

Perspektywa konceptualna, logiczna i fizyczna są to podstawowe perspektywy opisu architektury systemu funkcjonujące w wielu publikacjach i wykorzystywane w wielu projektach.

poziom konceptualny

Na poziomie konceptualnym przedstawiamy ogólną architekturę systemu, zawierającą tylko i wyłącznie najważniejsze elementy i komponenty. Komponentami mogą być najważniejsze podsystemy, systemy zewnętrzne, z którymi nasz system będzie współpracował, główne funkcjonalności czy główny przepływ danych w systemie. Model konceptualny powinien być zrozumiały dla wszystkich osób pracujących nad systemem.

target: odbiorcy systemu, udziałowcy, partnerzy, programiści, projektanci, testerzy itp. narzędzia: diagramy UML, mind mapping, dowolne.

przykład: Architektura konceptualna systemu udostępniającego przestrzeń dyskową dla klientów detalicznych oraz większych partnerów.

poziom logiczny

Na poziomie logicznym przedstawiamy główne komponenty systemu oraz powiązania między nimi - usługi, biblioteki, aplikacje, podsystemy, warstwy aplikacji, klasy itp. Definiowane są także połączenia pomiędzy podsystemami oraz przepływ sterowania. Fizyczne aspekty systemu nie mające wpływu na proces wytwarzania nie są brane pod uwagę na tym etapie - adresy serwerów/węzłów, rozmieszczenie komponentów, rozwiązania technologiczne, protokoły komunikacyjne (chyba że mają one wpływ na proces implementacji).

target: architekci, programiści, testerzy itp. narzędzia: diagramy UML (diagramy struktury, dynamiki, interakcji + diagram komponentów), diagramy AADL

poziom fizyczny

Na poziomie fizycznym określamy główne komponenty systemu, ich rozmieszczenie w infrastrukturze, konkretne rozwiązania technologiczne oraz wszelkie inne fizyczne aspekty systemu.

target: administratorzy, architekci, programiści, testerzy itp. narzędzia: diagramy UML (diagramy komponentów i rozmieszczenia), diagramy AADL

Comments