Projektowanie Architektury Systemu

Projektowanie architektury systemu jest procesem złożonym i bardzo odpowiedzialnym. Błędy popełnione na tym etapie spowodują wykładniczy wzrost kosztów projektu na etapie implementacji, wdrażania i późniejszego utrzymywania oprogramowania. Projektowanie systemów dużej skali, czyli obsługujących np. miliony użytkowników/transakcji/żądań dziennie, jest zadaniem jeszcze trudniejszym - struktura systemu oprócz dostarczenia odpowiednich funkcjonalności użytkownikom powinna zapewniać takie aspekty jak wydajność, skalowalność, dostępność, elastyczność, reużywalność etc.

Mimo istnienia pewnych podejść czy metodyk do projektowania architektury systemów jest to nadal sztuka, tak samo jak programowanie - nie ma ściśle określonych kroków i reguł, które należy wykonać aby otrzymać gotowy projekt i mieć pewność, że jego implementacja będzie działała poprawnie w danym środowisku czy kontekście. Dobry architekt oprócz artysty powinien być także wizjonerem - musi przewidzieć zachowanie systemu w przyszłości, musi wyobrazić sobie działający system oraz wyprzedzić wszelkie jego potrzeby a także potrzeby systemów od niego zależnych.

Comments